TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1.365 Trừ lùi: -45
Đắk Lăk 31.000 -500
Lâm Đồng 30.300 -500
Gia Lai 30.900 -500
Đắk Nông 30.700 -500
Hồ tiêu 45.000 0
Tỷ giá USD/VND 23.230 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn